VERKSTEDPRISER - BIKE

OBS!!! Sykkelen må være ren!!!

 

ROHLOFF SYKLER :

Verkstedpris pr. time = 700.- NOK for Rohloff nav/sykler kjøpt hos oss, 1400.- NOK pr. time for nav/sykler kjøpt andere steder. Det faktureres per påbegynnte 15 min, dvs. min. 350.- NOK. 

Ønsker du veiledning til bygging av Rohloff sykkel, så er timeprisen 1400.- NOK hvis navet er kjøpt andere steder. Ved navkjøp hos oss kan du få gratis veiledning i opptil 1 time, deretter 700.- NOK pr. time.

Veiledning  før kjøp faktureres med 1400.- NOK pr. time. Beløpet for den første timen trekkes fra navets pris ved kjøp innen 7 dager. Viser det seg at arbeidet pga. spesielle defekter (feks. fastrusted kranklager osv.) er mer omfattende enn vanlig kan det faktureres etter timesats, som er 700.- NOK per time.

 

STANDARDSYKLER:

Timesatsen er 750.- NOK per time.   Arbeidsmateriale og deler kommer i tillegg.