FELLER & INDIVIDUELL TILPASSNING
Inkl. Kohla kvalitetsfeller fra Østerrike i Mohair-Nylon eller Mohair = 1800.- nok